Đất sét là một nguồn nguyên liệu quen thuộc trong tự nhiên, thế nhưng trong ẩm thực đất sét góp mặt trong những món ăn nào.

Đất sét trong thực phẩm ?

Đất sét là một nguồn nguyên liệu quen thuộc trong tự nhiên, thế nhưng trong ẩm thực đất sét góp mặt trong những món ăn nào.