Gạch mài cạnh là gì

Gạch mài cạnh là dòng gạch trong quá trình sản xuất được mài nhẵn các cạnh. Nhìn bằng mắt thường có thể dễ nhà nhận thấy bề mặt các cạnh đều đạt được độ phẳng đồng đều. Dòng gạch mài cạnh là dòng gạch được sản xuất dưới công nghệ cao, đạt chuẩn để cho ra đời dòng gạch đồng đều kích thước và màu sắc.