Gạch Ấn Độ Kiara ELICA STATUARIO KG 6201

Thông tin sản phẩm ELICA STATUARIO KG 6201 – gạch Ấn Độ Kiara: 

Tên sản phẩm: ELICA STATUARIO KG 6201

Kích thước600×1200 (mm)

Xương gạchPorcelain

Random faces: 4

Xuất xứ: Ấn Độ

Đơn hàng tính theo mét vuông

Quy cáchThùng đóng 2 viên = 1,44m vuông