Cát xây dựng

Cát xây dựng, là một loại vật liệu hạt tự nhiên được tạo thành từ các hạt đá và khoáng vật nhỏ mịn, thường có kích thước từ 0,05 đến 1mm. Đây là nguyên liệu không thể thiếu đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các công trình xây dựng.