Gạch Ấn Độ Kiara ONYX MELLOW CREMA KG 6218

Thông tin sản phẩm Onyx Mellow Crema – Gạch Ấn Độ Kiara: 

Tên sản phẩm: Onyx Mellow Crema KG 6218

Kích thước600×1200 (mm)

Xương gạchPorcelain

Random faces: 5 

Xuất xứ: Ấn Độ

Đơn hàng tính theo mét vuông

Quy cáchThùng đóng 2 viên = 1,44m vuông