Hiện nay yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng được ưu tiên, không nằm ngoài điều đó nóm đất sét nướng gà cũng đặt ra những tiêu chí an toàn thực phẩm ngay từ công đoạn chọn nguyên liệu.

Đất sét dùng cho thực phẩm là gì ?

Đất sét dùng cho thực phẩm là loại đất sét SẠCH  đã trải qua quá trình làm sạch, loại bỏ các kim loại nặng, vi sinh vật hoặc chất độc tàn dư trong đất.