ONYX MELLOW CREMA SG 6218

Thông tin sản phẩm Onyx Mellow Crema – gạch Ấn Độ Scapehive: 

Tên sản phẩm: Onyx Mellow Crema SG 6218

Kích thước600×1200 (mm)

Xương gạchPorcelain

Random faces: 5 

Xuất xứ: Ấn Độ

Đơn hàng tính theo mét vuông

Quy cáchThùng đóng 2 viên = 1,44m vuông